Ulice na slovo r, Šabac

Radnička
Radoja Domanovića
Raje Damnjanovića
Ranka Alimpića
Ranka Lazarevića
Ratnih invalida
Resavska
Rudnička