Ulice na slovo p, Šabac

Pante Rabadžije
Pavla Jurišića Šturma
Petra Kočića
Petra Sokoljanina
Pilota Tanasića
Pionirska
Pocerska
Podrinjska
Poljoprivredna
Pop Lukina
Popa Karana
Posavska
Prizrenska
Proslopska
Prote Gligorija Babovića
Prote Ignjata Vasića
Prote Mateje
Prote Pauna Protića
Prote Smiljanića
Prvomajska
Pupinova
Puškinova