Ulice na slovo o, Šabac

Omladinska
Orašačka
Oridska
Orlovačka
Oslobođenja
Ostoje Spuža