Ulice na slovo a, Šabac

Adama Lazarevića
Akademika Radovanovića
Alekse Šantića
Andrije Slavuja
Ante Bogićevića
Arhimandrita Stevana Jovanovića
Avde Karabegovića